Principles of Public Finance

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Toshihiro Ihor

Nhà xuất bản: National Gradual Institute for Policy Studies

Năm xuất bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Ngôn ngữ:EN
Tác giả:Toshihiro Ihor
Thông tin nhan đề:Principles of Public Finance
Nhà xuất bản:National Gradual Institute for Policy Studies
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:417tr.
Năm xuất bản:2017

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)