High Performance AC Drives

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Mukhtar Ahmad

Nhà xuất bản: Springer-Verlag London Limited

Năm xuất bản: 2010

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Introduction; Modeling of Induction and Synchronous Machines; Vector Control of Induction Motor Drives; Direct Torque Control and Sensor-Less Control of Induction Machine; Control of Permanent Magnet Machine (PM); Switched Reluctance Motor Drives (SRM); Control of Multiphase AC Motor Drives; Fuzzy Logic and Neural Network Applications in AC Drives;

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Mukhtar Ahmad
Thông tin nhan đề:High Performance AC Drives
Nhà xuất bản:Springer-Verlag London Limited
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:188p
Năm xuất bản:2010

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)