Lịch sử Trung Cận Đông

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Nguyễn Thị Thư, Nguyễn Hồng Bích, Nguyễn Văn Sơn

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản: 2012

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Cuốn sách trình bày các nội dung cơ bản sau: Trung Cận Đông thời cổ đại; đế quốc Ả rập từ thế kỉ VII đến thế kỉ XIII; đế quốc Osman và nhà nước Safavid; khủng hoảng chế độ phong kiến - quân sự; Trung Cận Đông đầu thế kỉ XX (1900-1918); Trung Cận Đông từ sau Chiến tranh thế giới lần thức hai đến nay; quan hệ quốc tế khu vực Trung Cận Đông từ sau năm 1945

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Nguyễn Thị Thư, Nguyễn Hồng Bích, Nguyễn Văn Sơn
Thông tin nhan đề:Lịch sử Trung Cận Đông
Nhà xuất bản:Giáo dục Việt Nam
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:363tr.
Năm xuất bản:2012

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)