Lịch sử thế giới cổ đại

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Lương Ninh (Ch.b), Đinh Ngọc Bảo, Đặng Quang Minh, Nguyễn Gia Phú, Nghiêm Đình Vỹ

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản: 2014

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tài liệu trình bày về xã hội nguyên thủy; Ai Cập cổ đại; Lưỡng Hà cổ đại; Ấn Độ cổ đại' Trung Quốc cổ đại; Hi Lạp cổ đại; Roma cổ đại

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Lương Ninh (Ch.b), Đinh Ngọc Bảo, Đặng Quang Minh, Nguyễn Gia Phú, Nghiêm Đình Vỹ
Thông tin nhan đề:Lịch sử thế giới cổ đại
Nhà xuất bản:Giáo dục Việt Nam
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:272tr.
Năm xuất bản:2014

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)