Quản trị nhân sự và các kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức hành chính, nhân sự

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Nguyễn Vũ Việt Trinh (B.soạn)

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2015

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiệp vụ công tác quản lý nhân sự tại các cơ quan, đơn vị; văn bản mới nhất về công tác tổ chức nhân sự, quản lý cán bộ, công chức viên chức; văn bản mới về xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội; văn bản mới về công tác tổ chức hành chính, văn thư và lưu trữ; hướng dẫn thi hành luật thi đua khen thưởng

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Nguyễn Vũ Việt Trinh (B.soạn)
Thông tin nhan đề:Quản trị nhân sự và các kỹ năng nghiệp vụ về tổ chức hành chính, nhân sự
Nhà xuất bản:Hồng Đức
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:415tr.
Năm xuất bản:2015

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)