Cơ sở lý luận văn học

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Đỗ văn Khang

Nhà xuất bản: Thông tin và truyền thông

Năm xuất bản: 2013

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nội dung đề cập: bản chất và đối tượng của văn chương; chức năng văn chương; các tính chất của văn chương; nhà văn chủ thể sáng tạo; tác phẩm văn chương - một sinh thể nghệ thuật; loại thể văn chương; hai hệ thống phạm trù cơ bản dành cho sáng tạo văn chương; các phương pháp sáng tác chủ yếu của văn chương; phê bình văn chương.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Đỗ văn Khang
Thông tin nhan đề:Cơ sở lý luận văn học
Nhà xuất bản:Thông tin và truyền thông
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:400tr.
Năm xuất bản:2013

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)