Xử lý âm thanh, hình ảnh

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Võ Nguyễn Quốc Bảo

Nhà xuất bản: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông

Năm xuất bản: 2007

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tài liệu trình bày tổng quan về xử lý âm thanh; mô hình xử lý âm thanh; lý thuyết và các bài toán cơ bản; phân tích chất lượng xử lý thoại; mô hình ứng dụng xử lý thoại; tổng quan về xử lý ảnh và video số; phân tích các kỹ thuật xử lý ảnh và video; kỹ thuật nén ảnh.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Nguyễn Thanh Bình, Võ Nguyễn Quốc Bảo
Thông tin nhan đề:Xử lý âm thanh, hình ảnh
Nhà xuất bản:Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:175tr.
Năm xuất bản:2007

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)