My secret life on the McJob Jerry M. Newman  

My secret life on the McJob

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Jerry M. Newman

Nhà xuất bản: Mc Graw Hill

Năm xuất bản: 2007

Tóm tắt nội dung

Giới thiệu các kinh nghiệm của tác giả về công việc và phương pháp quản lí của hãng ăn nhanh McDonald’s: từ cách điều hành nhà hàng cho tới quản lí người làm, các nguyên tắc quản lí trực tiếp từ những điều chỉnh nhỏ tới lớn trong nhà hàng làm thế nào để đạt hiệu quả cao

Chỉ số phân loại:658
Tác giả:Jerry M. Newman
Thông tin nhan đề:My secret life on the McJob
Xuẩt bản,phát hành:Mc Graw Hill 2007
Mô tả vật lý:203tr.
Từ khóa:Kinh doan Nhà hàng Quản lí
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA