Next Generation Product Development Michael E. Mc Grath Michael E. Mc Grath  

Next Generation Product Development Michael E. Mc Grath

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Michael E. Mc Grath

Nhà xuất bản: McGraw Hill

Năm xuất bản: 2004

Tóm tắt nội dung

Giới thiệu chung về sản phẩm tìm hiểu các sản phẩm cũ và đưa ra những bước tiến mới cho sản phẩm. Phân tích và đánh giá các phương pháp quản lý sản phẩm và quản lý các dự án sản phẩm. Những chiến dịch quản lý vốn đầu tư và kế hoạch quản lý sản phẩm

Mã ngôn ngữ:Eng
Chỉ số phân loại:685.5
Tác giả:Michael E. Mc Grath
Thông tin nhan đề:Next Generation Product Development Michael E. Mc Grath
Xuẩt bản,phát hành:US McGraw Hill 2004
Mô tả vật lý:379tr.
Từ khóa:Doanh nghiệ Kế hoạc Quản l Sản phẩ Ứng dụng
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA