Unlock Level 4 Listening, Speaking & Critical Thinking Student’s Book, 2nd edition Lewis Lansford  

Unlock Level 4 Listening, Speaking & Critical Thinking Student’s Book, 2nd edition

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Lewis Lansford

Nhà xuất bản: Cambridge University Press

Năm xuất bản: 2021

Tóm tắt nội dung

Introductory book map of the book; your guide to unlock; globalization; education; medicine; the environment; architecture; energy; art and design; ageing; glossary; videp and audio scripts; acknowledgements; unlock second edition advisory panel.

Mã ngôn ngữ:Nn
Tác giả:Lewis Lansford Chris Sowton Robyn Brinks Lockwood
Thông tin nhan đề:Unlock Level 4 Listening, Speaking & Critical Thinking Student’s Book, 2nd edition
Xuẩt bản,phát hành:Italy. Cambridge University Press 2021
Mô tả vật lý:223p.
Từ khóa:Critical Thinking. Listening. Speaking. Student’s Book
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA