Phân tích đáp án các bài luyện dịch tiếng Trung

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Nhật Phạm (ch.b)

Nhà xuất bản: Thanh Niên

Năm xuất bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Cuốn sách có: 37 bài dịch theo câu, 10 câu mỗi bài tổng 370 câu 60 đoạn dịch đoạn văn với các nội dung tổng hợp Có cả dịch Việt Trung lẫn dịch Trung Việt. Toàn bộ đều có đáp án và phân tích chi tiết cách sử dụng ngữ pháp và từ vựng của mỗi câu, đoạn dịch Đáp án đầy đủ, phân tích siêu chi tiết và dễ hiểu Trình bày đẹp, khoa học Có đầy đủ phiên âm chuẩn, dễ dàng hơn cho người tự học

Ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Nhật Phạm (ch.b)
Thông tin nhan đề:Phân tích đáp án các bài luyện dịch tiếng Trung
Nhà xuất bản:Thanh Niên
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:412tr.
Năm xuất bản:2020

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)