Smart Grid: Fundamentals of Design and Analysis

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: James Momoh

Nhà xuất bản: Wiley.

Năm xuất bản: 2012

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Smart Grid architectural designs; Smart Grid communications and measurement Technology; Performence analysis tools for smart grid design; stability analysis tools for smart grid; computational tools for smart grid design; pathway for deigning smart grid; renewable energy and storage; interoperability,standards and cyber security; research, education and training for the smart grid; case studies and testbeds for the smart grid

Ngôn ngữ:En
Tác giả:James Momoh
Thông tin nhan đề:Smart Grid: Fundamentals of Design and Analysis
Nhà xuất bản:Wiley.
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:216p.
Năm xuất bản:2012

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)