Nghiên cứu chế tạo vật liệu bọc đường ống dẫn dầu có khả năng chống ăn mòn và tác động cơ học

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Đặng Hữu Trung(ch.n), Cao Duy Đạt, Dương Quang Tuấn, Nguyễn Minh Việt, Nguyễn Thế Hữu, Nguyễn Xuân Huy, Trịnh Thị Hải

Nhà xuất bản: Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tổng quan: Giới thiệu chung về vật liệu Polyme Composit, nhựa epoxy và chất đóng rắn, sợi gia cường, bảo vệ ăn mòn đường ống. Thực nghiệm: Hóa chất và dụng cụ, phương pháp xác định mức độ phản ứng của nhựa Epoxy và chất đóng rắn, phương pháp chế tạo mẫu thử nghiệm, phương pháp xác định độ bền và đập IZOD, xác định tính chất nhiệt, xác định độ bám dính bề mặt, phương pháp tổng trở điện hóa, đánh giá mức độ bong rộp của mẫu ngâm trong mội trường nước biển nhân tạo. Kết quả và thảo luận

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Đặng Hữu Trung(ch.n), Cao Duy Đạt, Dương Quang Tuấn, Nguyễn Minh Việt, Nguyễn Thế Hữu, Nguyễn Xuân Huy, Trịnh Thị Hải
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu chế tạo vật liệu bọc đường ống dẫn dầu có khả năng chống ăn mòn và tác động cơ học
Nhà xuất bản:Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:58tr.
Năm xuất bản:2021

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)