Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ điều khiển động cơ xăng 1 xylanh phục vụ công tác đào tạo

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Bùi Văn Chinh (ch.n), Bùi Quốc Việt, Đặng Văn Bính, Ngô Quang Tạo, Phạm Hòa Bình, Phạm Văn Đoàn, Vũ Ngọc Quỳnh, Sinh viên Võ Công Tuyển

Nhà xuất bản: Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tổng quan về vấn đề nghiên cứu; Cơ sở lý thuyết và các phần mềm mô phỏng; Thiết kế chế tạo mạch điều khiển và xây dựng phần mềm kết nối máy tính; kết luận chung và hướng phát triển của đề tài

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Bùi Văn Chinh (ch.n), Bùi Quốc Việt, Đặng Văn Bính, Ngô Quang Tạo, Phạm Hòa Bình, Phạm Văn Đoàn, Vũ Ngọc Quỳnh, Sinh viên Võ Công Tuyển
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ điều khiển động cơ xăng 1 xylanh phục vụ công tác đào tạo
Nhà xuất bản:Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:88tr.
Năm xuất bản:2021

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)