Nghiên cứu tổng hợp phân bón nhả chậm trên cơ sở Ure và Chitosan

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Trịnh Thị Hải (ch.n), Hoàng Quốc Công, Nguyễn Hữu Điều, Nguyễn Minh Việt, Nguyễn Thế Hữu, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Thu Thủy

Nhà xuất bản: Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu tổng hợp phân bón nhả chậm trên cơ sở ure và polyme có khả năng phân hủy sinh học Chitosan. Đánh giá khả năng giải phóng N của phân bón nhả chậm trong môi trường nước và môi trường đất

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Trịnh Thị Hải (ch.n), Hoàng Quốc Công, Nguyễn Hữu Điều, Nguyễn Minh Việt, Nguyễn Thế Hữu, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Thu Thủy
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu tổng hợp phân bón nhả chậm trên cơ sở Ure và Chitosan
Nhà xuất bản:Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:74tr.
Năm xuất bản:2021

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)