Nghiên cứu ứng dụng tảo Chlorella SP và Scenedesmus SP xử lý nitơ trong nước rỉ rác

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Phạm Thị Thanh Yên (ch.b), Đỗ Thị Cẩm Vân, Phạm Hương Quỳnh, Phạm Thị Mai Hương, Sinh viên: Vũ Thị Hà Trang

Nhà xuất bản: Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển của tảo Chlorella sp và Scenedesmus SP. Xây dựng quy trình xử lý ni tơ và amoni trong nước rỉ rác bằng tảo Chlorella SP và Scenedesmus SP đạt cột B1-QCVN 25: 2009/BTNMT

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Phạm Thị Thanh Yên (ch.b), Đỗ Thị Cẩm Vân, Phạm Hương Quỳnh, Phạm Thị Mai Hương, Sinh viên: Vũ Thị Hà Trang
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu ứng dụng tảo Chlorella SP và Scenedesmus SP xử lý nitơ trong nước rỉ rác
Nhà xuất bản:Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:75tr.
Năm xuất bản:2021

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)