Xây dựng quy trình sản xuất bùn hoạt tính hiếu khí xử lý nước thải

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Phạm Hương Quỳnh (ch.n), Hoàng Thanh Đức, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Thu Hiền, Phạm Tiến Dương, Trần Thị Nga, Vũ Thị Cương

Nhà xuất bản: Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Xây dựng quy trình sản xuất bùn hoạt tính hiếu khí; Nghiên cứu ứng dụng bùn hoạt tính xử lý nước thải nhà ăn trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Phạm Hương Quỳnh (ch.n), Hoàng Thanh Đức, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Thu Hiền, Phạm Tiến Dương, Trần Thị Nga, Vũ Thị Cương
Thông tin nhan đề:Xây dựng quy trình sản xuất bùn hoạt tính hiếu khí xử lý nước thải
Nhà xuất bản:Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:77tr.
Năm xuất bản:2021

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)