Nghiên cứu xây dựng mô hình xác định hệ số lực cản cắt đơn vị và xây dựng chương trình dự đoán lực cắt trong một số quá trình phay CNC ứng dụng trong đào tạo và nghiên cứu.

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Nguyễn Như Tùng (ch.n), Đỗ Đức Trung, Hoàng Tiến Dũng, Phạm Văn Đông, HV. Nguyễn Hữu Thái

Nhà xuất bản: Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu tổng quan về lực cắt, hệ số lực cắt đơn vị trong một số quá trình phay; Nghiên cứu xây dựng mô hình lực cắt và mô hình xác định hệ số lực cắt đơn vị trong một số quá trình phay; Nghiên cứu thực nghiệm xây dựng dữ liệu về hệ số lực cắt đơn vị; Nghiên cứu xây dựng chương trình dự đoán lực cắt trong một số quá trình Phay

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Nguyễn Như Tùng (ch.n), Đỗ Đức Trung, Hoàng Tiến Dũng, Phạm Văn Đông, HV. Nguyễn Hữu Thái
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu xây dựng mô hình xác định hệ số lực cản cắt đơn vị và xây dựng chương trình dự đoán lực cắt trong một số quá trình phay CNC ứng dụng trong đào tạo và nghiên cứu.
Nhà xuất bản:Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:84tr.
Năm xuất bản:2021

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)