Nghiên cứu tối ưu hóa các kết cấu dạng tấm, khung, dầm nhằm giảm thiểu tác động của lực khi va chạm bằng phần mềm mô phỏng ABAQUS trong nghiên cứu và đào tạo

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Nguyễn Tuấn Linh (ch.n), Khuất Đức Dương, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Hồng Tiến, Nguyễn Văn Luật, Nguyễn Văn Tuân, Nguyễn Xuân Trường, SV. Vi Văn Cường

Nhà xuất bản: Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tổng quan về bài toán va chạm; Mô hình hóa và mô phỏng va chạm các kết cấu; Tối ưu hóa và thử nghiệm

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Nguyễn Tuấn Linh (ch.n), Khuất Đức Dương, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Hồng Tiến, Nguyễn Văn Luật, Nguyễn Văn Tuân, Nguyễn Xuân Trường, SV. Vi Văn Cường
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu tối ưu hóa các kết cấu dạng tấm, khung, dầm nhằm giảm thiểu tác động của lực khi va chạm bằng phần mềm mô phỏng ABAQUS trong nghiên cứu và đào tạo
Nhà xuất bản:Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:78tr.
Năm xuất bản:2021

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)