Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình thiết bị tẩy rửa bề mặt thép uốn định hình bằng sóng siêu âm phục vụ cho xưởng sơn tĩnh điện

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Đỗ Đức Trung (ch.n), Đặng Xuân Thao, Hoàng Xuân Thịnh, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Tiến Cần

Nhà xuất bản: Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2021

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Khái quát về thép chấn định hình và công nghệ sơn tĩnh điện; Tổng quan về sóng siêu âm và thiết bị tẩy rửa bề mặt sóng siêu âm; Thiết kế - chế tạo mô hình; Thực nghiệm xác định ảnh hưởng của một số của quá trình gia công đến năng suất tẩy rửa bề mặt thép.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Đỗ Đức Trung (ch.n), Đặng Xuân Thao, Hoàng Xuân Thịnh, Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Tiến Cần
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình thiết bị tẩy rửa bề mặt thép uốn định hình bằng sóng siêu âm phục vụ cho xưởng sơn tĩnh điện
Nhà xuất bản:Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:65tr.
Năm xuất bản:2021

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)