Tổ chức kế toán tại công ty cổ phần xây dựng và công nghiệp

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: SV: Đoàn Thị Kim Liên, GVHD: Giang Thị Xuyến

Nhà xuất bản: ĐHCNHN

Năm xuất bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Những vấn đề lý luận chung về tổ chức kế toán trong công ty cổ phần; thực trạng tổ chức kế toán tại công ty cổ phần xây dựng và công nghiệp; hoàn thiện tổ chức kế toán tại công ty cổ phần xây dựng và công nghiệp.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:SV: Đoàn Thị Kim Liên, GVHD: Giang Thị Xuyến
Thông tin nhan đề:Tổ chức kế toán tại công ty cổ phần xây dựng và công nghiệp
Nhà xuất bản:ĐHCNHN
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:151tr.
Năm xuất bản:2017

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)