Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại trường trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật Bắc Kinh

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: SV: Vũ Thị Hảo, VHD: Lưu Đức Tuyên

Nhà xuất bản: ĐHCNHN

Năm xuất bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Cơ sở lý luận về tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập; thực trạng tổ chức công tác kế toán tại trường trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật Bắc Kinh; phương hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tạitại trường trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật Bắc Kinh.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:SV: Vũ Thị Hảo, VHD: Lưu Đức Tuyên
Thông tin nhan đề:Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại trường trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật Bắc Kinh
Nhà xuất bản:ĐHCNHN
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:139tr.
Năm xuất bản:2017

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)