Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp phục vụ công tác kiểm tra thuế trên địa bàn huyện Ba Vì thành phố Hà Nội.

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: SV: Nguyễn Thị Thùy Chi, GVHD: Chúc Anh Tú

Nhà xuất bản: ĐHCNHN

Năm xuất bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Phương pháp nghiên cứu; cơ sở lý luận về phan tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp phục vụ công tác kiểm tra thuế; thực trạng phân tích báo cáo tài chính phục vụ công tác kiểm tra thuế trên địa bàn huyện Ba Vì thành phố Hà Nội; thảo luận kết quả nghiên cứu, các giải pháp đề xuất hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp phục vụ công tác kiểm tra thuế trên địa bàn huyện Ba Vì..

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:SV: Nguyễn Thị Thùy Chi, GVHD: Chúc Anh Tú
Thông tin nhan đề:Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp phục vụ công tác kiểm tra thuế trên địa bàn huyện Ba Vì thành phố Hà Nội.
Nhà xuất bản:ĐHCNHN
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:141tr.
Năm xuất bản:2017

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)