Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH sản xuất và thương mại sắc màu Việt Nam

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: SV: Ngô Minh Đức, GVHD: Trần Hải Long

Nhà xuất bản: ĐHCNHN

Năm xuất bản: 2017

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Phương pháp nghiên cứu; cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất; thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH sản xuất và thương mại sắc màu Việt Nam; thảo luận kết quả nghiên cứu và giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH sản xuất và thương mại sắc màu Việt Nam.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:SV: Ngô Minh Đức, GVHD: Trần Hải Long
Thông tin nhan đề:Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH sản xuất và thương mại sắc màu Việt Nam
Nhà xuất bản:ĐHCNHN
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:153tr.
Năm xuất bản:2017

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)