Advanced Software Testing Vol.3 2nd Edition

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Jamie L.Mitchell, Rex Black

Nhà xuất bản: Rocky Nook

Năm xuất bản: 2015

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Ngôn ngữ:En
Tác giả:Jamie L.Mitchell, Rex Black
Thông tin nhan đề:Advanced Software Testing Vol.3 2nd Edition
Nhà xuất bản:Rocky Nook
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:481tr.
Năm xuất bản:2015

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)