Cơ sở lí thuyết các phản ứng hóa học

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Trần Thị Đà, Đặng Trần Phách

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2010

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tài liệu gồm các nội dung: Nguyên lí thứ nhất của nhiệt động lực học; Nguyên lí thứ hai và nguyên lí thứ ba của nhiệt động lực học; Cân bằng pha; Cân bằng hóa học; Cơ sở của động hóa học; Dung dịch; Phản ứng axit - bazơ; Phản ứng oxi hóa - khử; Một số vấn đề ứng dụng của phản ứng oxi hóa - khử

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Trần Thị Đà, Đặng Trần Phách
Thông tin nhan đề:Cơ sở lí thuyết các phản ứng hóa học
Nhà xuất bản:Giáo dục
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:503tr.
Năm xuất bản:2010

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)