Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà Lapaz Tower

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Phạm Văn Phong, Lê Đức Nam, Phạm Thị Kiều Trinh, GVHD: Hoàng Mai Quyền

Nhà xuất bản: ĐHCNHN

Năm xuất bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Giới thiệu chung về hệ thống cung cấp điện; Phụ tải tính toán của công trình; Giải pháp cấp điện cho tòa nhà; Thiết kế hệ thống từ phân phối điện tổng tòa nhà và tự bù công suất phản kháng; Tính toán nối đất chống sét; Ứng dụng E-DESIGN thiết kế mạng điện cho chung cư.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Phạm Văn Phong, Lê Đức Nam, Phạm Thị Kiều Trinh, GVHD: Hoàng Mai Quyền
Thông tin nhan đề:Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà Lapaz Tower
Nhà xuất bản:ĐHCNHN
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:123tr.
Năm xuất bản:2020

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)