Xây dựng Website bán máy vi tính cho cửa hàng Hanoicomputer

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Nguyễn Viết Sách, GVHD: Lê Anh Thắng

Nhà xuất bản: ĐHCNHN

Năm xuất bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Khảo sát hệ thống bán hàng trên mạng; Phân tích thiết kế hệ thống: các tác nhân của hệ thống, biểu đồ Use-Case, đặc tả Use-Case, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự; Xây dựng Website bán hàng.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Nguyễn Viết Sách, GVHD: Lê Anh Thắng
Thông tin nhan đề:Xây dựng Website bán máy vi tính cho cửa hàng Hanoicomputer
Nhà xuất bản:ĐHCNHN
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:85tr.
Năm xuất bản:2020

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)