Xây dựng Forum chuyên về nâng cấp Option ô tô trên nền tảng JSP/Servlet/Spring/Hibernate

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Đoàn Trung Thành, GVHD: Lê Anh Thắng

Nhà xuất bản: ĐHCNHN

Năm xuất bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Giới thiệu chung về hệ thống; Phân tích thiết kế Forum nâng cấp Option ô tô và các kết quả thu được, hướng phát triển.

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Đoàn Trung Thành, GVHD: Lê Anh Thắng
Thông tin nhan đề:Xây dựng Forum chuyên về nâng cấp Option ô tô trên nền tảng JSP/Servlet/Spring/Hibernate
Nhà xuất bản:ĐHCNHN
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:59tr.
Năm xuất bản:2020

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)