Corporate Finance Law Principles and Policy

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Louise Gullifer, Jennifer Payne

Nhà xuất bản: HART PUBLISHING

Năm xuất bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Ngôn ngữ:EN
Tác giả:Louise Gullifer, Jennifer Payne
Thông tin nhan đề:Corporate Finance Law Principles and Policy
Nhà xuất bản:HART PUBLISHING
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:997tr.
Năm xuất bản:2020

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)