Thí nghiệm hóa vô cơ

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Bộ môn công nghệ hóa vô cơ

Nhà xuất bản: Đh Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2005

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Kim loại kiềm; Kim loại kiềm thổ; Nguyên tố nhóm IIIA; Cacbon và silic; Nitơ và các hợp chất nhóm VA; Hydro - Oxy- Lưu huỳnh (H2 -O2-S); Nhóm VIIA-Halogen; Kim loại nhóm IB(Cu-Ag-Au); Kim loại nhóm IIB (Zn-Cd-Hg); Nhóm VIB(crôm): Nhóm VIIB (mangan); Kim loại chuyển tiếp nhóm VIIIB; Điều chế phèn nhôm Amoni

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Bộ môn công nghệ hóa vô cơ
Thông tin nhan đề:Thí nghiệm hóa vô cơ
Nhà xuất bản:Đh Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:34tr
Năm xuất bản:2005

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)