Giáo trình Vật lý Cơ - Nhiệt đại cương. Tập 2: Nhiệt động học và Vật lý phân tử

Loại tài liệu: Tài liệu số - Ebook

Tác giả: Nguyễn Huy Sinh

Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản: 2012

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tài liệu trình bày các nội dung: Nhiệt độ và nguyên lý thứ không; khí lý tưởng; cơ sở của nhiệt động lực học và nguyên lý thứ I; các hiện tượng động học trong chất khí; nguyên lý thứ II của nhiệt động lực học Entropy; khí thực và hơi; chất lỏng; sự chuyển pha

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Nguyễn Huy Sinh
Thông tin nhan đề:Giáo trình Vật lý Cơ - Nhiệt đại cương. Tập 2: Nhiệt động học và Vật lý phân tử
Nhà xuất bản:Giáo dục Việt Nam
Loại hình:Ebook
Mô tả vật lý:227tr.
Năm xuất bản:2012

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)