Những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh cơ bản Tập 1 Trần Mạnh Tường Trần Mạnh Tường  

Những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh cơ bản Tập 1 Trần Mạnh Tường

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Trần Mạnh Tường

Nhà xuất bản: Nxb. ĐH Sư phạm Hà Nội

Năm xuất bản: 2009

Tác giả:Trần Mạnh Tường
Thông tin nhan đề:Những mẫu câu giao tiếp tiếng Anh cơ bản Tập 1 Trần Mạnh Tường
Xuẩt bản,phát hành:H. Nxb. ĐH Sư phạm Hà Nội 2009
Mô tả vật lý:259tr.
Từ khóa:Mẫu câu giao tiếp. Tiếng anh

Tổng số bản: 17

Tổng số bản rỗi: 17

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 010700453; 030700090-2; 050700007-11; 070700736-8; 080701251-4; 080701256

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA