App chia sẻ công thức nấu ăn
App to share recipes
Nguyễn Tiến Anh  

App chia sẻ công thức nấu ăn
App to share recipes

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - ĐA:Đồ án

Tác giả: Nguyễn Tiến Anh

Nhà xuất bản: Đại học Công nghiệp Hà Nội

Năm xuất bản: 2022

Tóm tắt nội dung

App chia sẻ công thức nấu ăn là mạng xã hội cho phép người dùng đăng tải công thức nấu ăn, theo dõi người dùng, lưu công thức nấu ăn, thêm sửa xóa bình luận 

Từ khóa:

App công thức nấu ăn

Abstract:

App to share recipes is a social network that allows users to post recipes, follow users, save recipes, add edit and delete comments

Key word:

App recipes

Mã ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Nguyễn Tiến Anh GVHD: Mai Thanh Hồng
Thông tin nhan đề:App chia sẻ công thức nấu ăn
App to share recipes
Xuẩt bản,phát hành:H. Đại học Công nghiệp Hà Nội 2022
Mô tả vật lý:76tr.
Từ khóa:App công thức nấu ăn. ĐATN Công nghệ thông tin. ĐATN Công nghệ thông tin K13

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 121200794

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA