Kiểm toán khoản mục doanh thu tài chính và chi phí tài chính trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH kiểm toán Hùng Vương Phạm Thuý Hà  

Kiểm toán khoản mục doanh thu tài chính và chi phí tài chính trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH kiểm toán Hùng Vương

Loại tài liệu: Tài liệu giấy

Tác giả: Phạm Thuý Hà

Nhà xuất bản: ĐHCNHN

Năm xuất bản: 2022

Mã ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Phạm Thuý Hà GVHD: Phạm Thuý Hà
Thông tin nhan đề:Kiểm toán khoản mục doanh thu tài chính và chi phí tài chính trong kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH kiểm toán Hùng Vương
Xuẩt bản,phát hành:H. ĐHCNHN 2022
Mô tả vật lý:138tr.
Từ khóa:Báo cáo tài chính. Chi phí. Doanh thu. Kiểm toán

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 100403268

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA