Using Information Technology A Practical introduction to Computer & Communication  

Using Information Technology A Practical introduction to Computer & Communication

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả:

Nhà xuất bản: McGraw Hill

Năm xuất bản: 2005

Tóm tắt nội dung

Giới thiệu khái quát về công nghệ thông tin. Khám phá và những kiến thức về mạng Internet và thế giới của trang web. Giới thiệu về các phần mềm ứng dụng, hệ thống phần mềm và các thiết bị khác như ổ cứng, CPU và bộ nhớ. Giới thiệu về những ứng dụng của công nghệ thông tin trong xã hội và việc quản lí cũng như phát triển hệ thống.

Mã ngôn ngữ:Eng
Thông tin nhan đề:Using Information Technology A Practical introduction to Computer & Communication
Xuẩt bản,phát hành:US McGraw Hill 2005
Mô tả vật lý:304tr.
Từ khóa:Công nghệ thông ti Máy tính Sử dụng
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA