Nghiên cứu giảm phát thải NOx cho động cơ sử dụng nhiên liệu diesel sinh học bằng biện pháp luân hồi khí thải Bạch Trọng Hưng  

Nghiên cứu giảm phát thải NOx cho động cơ sử dụng nhiên liệu diesel sinh học bằng biện pháp luân hồi khí thải

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - null

Tác giả: Bạch Trọng Hưng

Nhà xuất bản:

Năm xuất bản: 2021

Tóm tắt nội dung

Luận văn trình bày tổng quan vấn đề nghiên cứu; xây dựng mô phỏng hệ thống luôn hồi khí thải trên động cơ D1146TIS sử dụng diesel sinh học; khảo sát mô hình xác ssinhj tỷ lệ luôn hồi tối ưu khi sử dụng diesel sinh học

Tác giả:Bạch Trọng Hưng GVHD:TS. Nguyễn Tuấn Nghĩa; TS. Phạm Minh Hiếu
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu giảm phát thải NOx cho động cơ sử dụng nhiên liệu diesel sinh học bằng biện pháp luân hồi khí thải
Xuẩt bản,phát hành:H. 2021
Mô tả vật lý:68tr.
Từ khóa:Luân hồi khí thải. Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực. Nhiên liệu diesel sinh học. NOx

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 091600086

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA