Nghiên cứu đánh giá đặc tính kỹ thuật của động cơ V-12 sau khi tăng áp Trần Hanh  

Nghiên cứu đánh giá đặc tính kỹ thuật của động cơ V-12 sau khi tăng áp

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - null

Tác giả: Trần Hanh

Nhà xuất bản:

Năm xuất bản: 2021

Tóm tắt nội dung

Luận văn trình bày tổng quan về mô hình hóa và các phương pháp tăng áp cho động cơ đốt trong; đánh giá khả năng tăng áp cho động cơ nghiên cứu; mô hình hóa động cơ xe tăng T54B/55 nguyên bản và sau khi tăng áp

Tác giả:Trần Hanh GVHD:PGS.TS. Nguyễn Tiến Hán; TS. Nguyễn Duy Vinh
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu đánh giá đặc tính kỹ thuật của động cơ V-12 sau khi tăng áp
Xuẩt bản,phát hành:H. 2021
Mô tả vật lý:66tr.
Từ khóa:Động cơ V-12. Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 091600085

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA