Nghiên cứu phân lập Phospholipid từ nguồn sinh vật biển Việt Nam Nguyễn Minh Hoàng  

Nghiên cứu phân lập Phospholipid từ nguồn sinh vật biển Việt Nam

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - null

Tác giả: Nguyễn Minh Hoàng

Nhà xuất bản:

Năm xuất bản: 2021

Tóm tắt nội dung

Luận văn trình bày tổng quan về phospholipid; nguyên vật liệu và phương pháp; kết quả và thảo luận

Tác giả:Nguyễn Minh Hoàng GVHD:PGS.TS. Nguyễn Quang Tùng, TS. Trần Quốc Toàn
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu phân lập Phospholipid từ nguồn sinh vật biển Việt Nam
Xuẩt bản,phát hành:H. 2021
Mô tả vật lý:89tr.
Từ khóa:Luận văn thạc sĩ Kỹ thuật hóa học. Phospholipid. Sinh vật biển Việt Nam

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 091000114

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA