Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc áo ngực tới áp lực của áo ngực nữ lên cơ thể người mặc Lê Thị Kim Vân  

Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc áo ngực tới áp lực của áo ngực nữ lên cơ thể người mặc

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - null

Tác giả: Lê Thị Kim Vân

Nhà xuất bản:

Năm xuất bản: 2021

Tóm tắt nội dung

Luận văn trình bày tổng quan về áo ngực, áp lực và độ tiện nghi áp lực của áo ngực; đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu; kết quả và bàn luận

Tác giả:Lê Thị Kim Vân GVHD:PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc áo ngực tới áp lực của áo ngực nữ lên cơ thể người mặc
Xuẩt bản,phát hành:H. 2021
Mô tả vật lý:86tr.
Từ khóa:Áp lực của áo ngực. Cấu trúc áo ngực. Luận văn thạc sĩ Công nghệ dệt, may

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 091700005

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA