Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thiết kế phát triển Block sản phẩm quần âu dáng thẳng cho nữ sinh viên độ tuổi 18 đến 25 Lê Đức Toản  

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thiết kế phát triển Block sản phẩm quần âu dáng thẳng cho nữ sinh viên độ tuổi 18 đến 25

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - null

Tác giả: Lê Đức Toản

Nhà xuất bản:

Năm xuất bản: 2021

Tóm tắt nội dung

Luận văn trình bày nghiên cứu tổng quan; nội dung và phương pháp nghiên cứu; kết quả nghiên cứu và bàn luận

Tác giả:Lê Đức Toản GVHD:PGS.TS. Lã Thị Ngọc Anh
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thiết kế phát triển Block sản phẩm quần âu dáng thẳng cho nữ sinh viên độ tuổi 18 đến 25
Xuẩt bản,phát hành:H. 2021
Mô tả vật lý:98tr.
Từ khóa:Luận văn thạc sĩ Công nghệ dệt, may. Nữ sinh viên độ tuổi 18 đến 25. Thiết kế phát triển Block sản phẩm quần âu dáng thẳng

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 091700004

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA