Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ xử lý hoàn tất kháng nước cho vải POLIESTER pha bông Ngô Thị Thúy  

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ xử lý hoàn tất kháng nước cho vải POLIESTER pha bông

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - null

Tác giả: Ngô Thị Thúy

Nhà xuất bản:

Năm xuất bản: 2021

Tóm tắt nội dung

Luận văn trình bày tổng quan về công nghệ xử lý hoàn tất kháng nước cho vải PE/CO; đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu; kết quả nghiên cứu và bàn luận

Tác giả:Ngô Thị Thúy GVHD:TS. Lưu Thị Tho
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ xử lý hoàn tất kháng nước cho vải POLIESTER pha bông
Xuẩt bản,phát hành:H. 2021
Mô tả vật lý:88tr.
Từ khóa:Công nghệ xử lý hoàn tất kháng nước. Luận văn thạc sĩ Công nghệ dệt, may. Vải POLIESTER pha bông

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 091700003

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA