Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ tới độ bền đường may 301 Ninh Thị Thắm  

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ tới độ bền đường may 301

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - null

Tác giả: Ninh Thị Thắm

Nhà xuất bản:

Năm xuất bản: 2021

Tóm tắt nội dung

Luận văn trình bày tổng quan về độ bền đường may 301; nội dung và phương pháp nghiên cứu; kết quả và bàn luận

Tác giả:Ninh Thị Thắm GVHD:PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ tới độ bền đường may 301
Xuẩt bản,phát hành:H. 2021
Mô tả vật lý:89tr.
Từ khóa:Độ bền đường may 301. Luận văn thạc sĩ Công nghệ dệt, may. Thông số công nghệ

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 091700002

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA