Tạo động lực làm việc cho đội ngũ lao động trực tiếp tại công ty cổ phần công nghệ DSS Việt Nam Phạm Thị Yến  

Tạo động lực làm việc cho đội ngũ lao động trực tiếp tại công ty cổ phần công nghệ DSS Việt Nam

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - null

Tác giả: Phạm Thị Yến

Nhà xuất bản:

Năm xuất bản: 2021

Tóm tắt nội dung

Luận văn trình bày cơ sở lý luận về tạo động lực cho người lao động; thực trạng tạo lao động trực tiếp tại công ty cổ phần công nghệ DSS Việt Namlao động trực tiếp tại công ty cổ phần công nghệ DSS Việt Namlao động trực tiếp tại công ty cổ phần công nghệ DSS Việt Nam lao động trực tiếp tại công ty cổ phần công nghệ DSS Việt Nam; giải pháp tăng cường tạo

Tác giả:Phạm Thị Yến GVHD:TS. Hà Thành Công
Thông tin nhan đề:Tạo động lực làm việc cho đội ngũ lao động trực tiếp tại công ty cổ phần công nghệ DSS Việt Nam
Xuẩt bản,phát hành:H. 2021
Mô tả vật lý:151tr.
Từ khóa:Công ty cổ phần công nghệ DSS Việt Nam. Đội ngũ lao động trực tiếp. Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Tổng số bản: 2

Tổng số bản rỗi: 2

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 0904000297; 094000297

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA