Lập dự án kinh doanh và triển khai sản xuất đơn hàng áo Măng tô nữ trong sản xuất may công nghiệp/Nguyễn Thị Thảo Nguyễn Thị Thảo  

Lập dự án kinh doanh và triển khai sản xuất đơn hàng áo Măng tô nữ trong sản xuất may công nghiệp/Nguyễn Thị Thảo

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - ĐA:Đồ án

Tác giả: Nguyễn Thị Thảo

Nhà xuất bản:

Năm xuất bản: 2020

Tác giả:Nguyễn Thị Thảo
Thông tin nhan đề:Lập dự án kinh doanh và triển khai sản xuất đơn hàng áo Măng tô nữ trong sản xuất may công nghiệp/Nguyễn Thị Thảo
Xuẩt bản,phát hành:H.: 2020
Mô tả vật lý:115tr.
Từ khóa:Áo măng tô nữ

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 101700681

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA