Giáo trình Marketing căn bản/TS. Cao Thị Thanh TS.Cao Thị Thanh(Ch.b)  

Giáo trình Marketing căn bản/TS. Cao Thị Thanh

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: TS.Cao Thị Thanh(Ch.b)

Nhà xuất bản: Thống kê

Năm xuất bản: 2019

Tóm tắt nội dung

Giáo trình tập trung làm rõ bí quyết của marketing hiện đại theo quan điểm marketing và Marketing đạo đức xã hội.Ngoài nội dung chính mở đầu mỗi chương là phần mục đích học tập nhằm tóm tắt toàn bộ các điểm chính của chương: cuối chương là phần câu hỏi ôn tập nhằm giúp sinh viên kiểm nghiệm lại kết quả học tập của mình.

Tác giả:TS.Cao Thị Thanh(Ch.b) Th.S Bùi Thị Phương Hoa Th.S Nguyễn Thị Phương Anh ThS. Ngô Văn Quang
Thông tin nhan đề:Giáo trình Marketing căn bản/TS. Cao Thị Thanh
Xuẩt bản,phát hành:H. Thống kê 2019
Mô tả vật lý:221tr.
Từ khóa:Marketing. Marketing căn bản. Quản trị kinh doanh
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA