Giáo trình địa lý du lịch ThS. Phạm thị Vân Anh  

Giáo trình địa lý du lịch

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: ThS. Phạm thị Vân Anh

Nhà xuất bản: Thống kê

Năm xuất bản: 2018

Tóm tắt nội dung

Giáo trình trình bày tổng quan về địa lý du lịch, phân hệ cầu du lịch, phân hệ cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, phân hệ tài nguyên du lịch, các vùng du lịch Việt Nam

Tác giả:ThS. Phạm thị Vân Anh ThS. Vương Vân Anh TS. Lê Thu Hương
Thông tin nhan đề:Giáo trình địa lý du lịch
Xuẩt bản,phát hành:H. Thống kê 2018
Mô tả vật lý:235tr.
Từ khóa:Địa lý du lịch. Du lịch

Tổng số bản: 100

Tổng số bản rỗi: 75

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 012200271-3; 022200922-1007; 032200161-3; 052200098-100; 062200096-100

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA