Giáo trình nhiên liệu thay thế/Nguyễn Tuấn Nghĩa (ch.b), Lê Hồng Quân, Phạm Minh Hiếu Nguyễn Tuấn Nghĩa (Ch.b)  

Giáo trình nhiên liệu thay thế/Nguyễn Tuấn Nghĩa (ch.b), Lê Hồng Quân, Phạm Minh Hiếu

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Nguyễn Tuấn Nghĩa (Ch.b)

Nhà xuất bản: Thống kê

Năm xuất bản: 2018

Tóm tắt nội dung

Nội dung giới thiệu về năng lượng toàn cầu như: nhiêu liệu chuyển hóa từ than, nhiên liệu sinh học, nhiên liệu từ khí, nhiên liệu Hydro

Tác giả:Nguyễn Tuấn Nghĩa (Ch.b) Lê Hồng Quân Phạm Minh Hiếu
Thông tin nhan đề:Giáo trình nhiên liệu thay thế/Nguyễn Tuấn Nghĩa (ch.b), Lê Hồng Quân, Phạm Minh Hiếu
Xuẩt bản,phát hành:H. Thống kê 2018
Mô tả vật lý:128tr.
Từ khóa:Giáo trình. Nhiên liệu thay thế. Nhiên liệu toàn cầu

Tổng số bản: 100

Tổng số bản rỗi: 97

Tổng số đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 011600119-21; 021602968-3042; 031600424-6; 041600315-9; 051600217-9; 061600116-20; 071600259-61; 081600338-40

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA