Lập bản đồ tư duy How to mind map

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: Tony Buzan

Nhà xuất bản: Lao động xã hội

Năm xuất bản:

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Giới thiệu về bản đồ tư duy; Lập một bản đồ tư duy; Thành công hơn trong cuộc sống với bản đồ tư duy; Khơi dậy tính sáng tạo của bạn bằng bản đồ tư duy; Vẽ ra một tương lai lý tưởng cho bạn bằng bản đồ tư duy

Ngôn ngữ:Vi
Tác giả:Tony Buzan
Thông tin nhan đề:Lập bản đồ tư duy How to mind map
Nhà xuất bản:Lao động xã hội
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:36tr.

Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)