Điều khiển tự động truyền động điện xoay chiều 3 pha Nguyễn Phùng Quang  

Điều khiển tự động truyền động điện xoay chiều 3 pha

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - SH:Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Nguyễn Phùng Quang

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 1998

Tóm tắt nội dung

Vector không gian của các đại lượng ba pha. Mô hình liên tục của động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc, ba pha có kích thước vĩnh cửu. Mô hình gián đoạn của động cơ. Điều chỉnh dòng điện stator, các bộ điều chỉnh vòng ngoài, thực hiện hệ thống trên cơ sở dùng vi xử lý tín hiệu v.v..

Chỉ số phân loại:602.115
Tác giả:Nguyễn Phùng Quang
Thông tin nhan đề:Điều khiển tự động truyền động điện xoay chiều 3 pha
Xuẩt bản,phát hành:H. Giáo dục 1998
Mô tả vật lý:324tr.
Từ khóa:Điện xoay chiều. Điều khiển tự động. Truyền động điện. Truyền động điện xoay chiều
Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

TỪ KHÓA